Të kuqe 

ABETERNO

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo di Manduria 100%

Alkooli –  14 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

ARUNTE

Verë e kuqe 

Rrushi – Negroamaro 100%

Alkooli –  13.5 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

L'Opis

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo 100%

Alkooli –  13.5 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

MANDONION

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo di Manduria 100%

Alkooli –  15 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

URCEUS

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo di Manduria 100%

Alkooli –  14 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

14 DI TERRA

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo di Manduria 100%

Alkooli –  14 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

15 DI MARE

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo di Manduria 100%

Alkooli –  15 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy

TEMA Riserva

Verë e kuqe 

Rrushi – Primitivo di Manduria 100%

Alkooli –  15 % Vol.

Zona – Puglia/ Italy