Të bardha

Greco di Tufo

Verë e bardhë 

Rrushi – Greco 100%

Alkooli –  13.5 % Vol.

Zona – Campania

Fiano di Avelino

Verë e bardhë 

Rrushi – Fiano 100%

Alkooli –  13.5% Vol.

Zona – Campania

Irpinia Falanghina

Verë e bardhë 

Rrushi – Falanghina 100%

Alkooli –  13.5% Vol.

Zona – Campania

Lacryma Christi

Verë e bardhë 

Rrushi – Coda di Volpe Biancha  100%

Alkooli –  12.5% Vol.

Zona – Campania

Të kuqe 

Lacryma Christi Piedirosso

Verë e kuqe  

Rrushi –  Coda di Volpe Biancha 100%

Alkooli –  12.5% Vol.

Zona – Campania

Aglianico Campagna

Verë e kuqe  

Rrushi –  Aglianico 100%

Alkooli –  12.5% Vol.

Zona – Campania

Irpinia Aglianico

Verë e kuqe  

Rrushi –  Aglianico 100%

Alkooli –  13% Vol.

Zona – Campania

Taurasi

Verë e kuqe  

Rrushi –  Aglianico 100%

Alkooli –  14% Vol.

Zona – Campania

Rose 

Rosae Novae Aglianico

Verë  rosato  

Rrushi –  Aglianico 100%

Alkooli –  13% Vol.

Zona – Campania